BİLİMSEL PROGRAM


12 Aralık 2019, Perşembe (1. Gün)
13.00-18.00 Kayıt
13.15-14.00 KURS 1: Debridman
  Kurs Koordinatörleri: Cem Aydoğan, Gökay Terzioğlu
14.15-15.00 KURS 2: Kompresyon Bandaj Uygulamaları
  Kurs Koordinatörleri: Burcu Çakıt, Arda Demirkan
15.15-16.15 KURS 3: Negatif Basınçlı Pansuman Uygulamaları
  Kurs Koordinatörleri: Tahir Özer, Bora Yılmaz, Ö. Arda Çetinkaya
16.30-17.00 KURS 4: İntralezyoner Büyüme Faktör Uygulaması
  Kurs Koordinatörleri: Murat Kendirci, Ö. Arda Çetinkaya
17.15-18.00 KURS 5: Yükten Kurtarıcı Alçı Uygulamaları
  Kurs Koordinatörleri: Kaya Akan, Mahmut Kalem, Hakan Kocaoğlu
18.00-18.30 Açılış Töreni
18.30-19.00 KONFERANS 1
  İstanbul İlinde Kronik Yara Organizasyonu Uygulamalarımız - Kemal Memişoğlu
19.00-19.30 KONFERANS 2
  Cumhuriyetimizin Kuruluşunda Sağlıktaki Gelişmeler - Semih Baskan
19.30-21.00 Akşam Yemeği
13 Aralık 2019, Cuma (2. Gün)
09.00-10.25 OTURUM 1
Oturum Başkanları: Ayişe Karadağ, Ramazan Kahveci
09.00-09.20 Yara İyileşmesi ve Etkileyen Faktörler - İlknur Kepenekçi
09.20-09.40 Yaranın Temizlenmesi ve Antiseptikler - Hatice Ayhan
09.40-10.00 Kronik Yara ve Debridman Yöntemleri - Ahmet Demir
10.00-10.25 Kronik Yara ve Ekstremiteyi Kurtarabilmek - Ibby Younis
10.25-11.00 Kahve Arası
11.00-12.30 OTURUM 2
Oturum Başkanları: Ali Barutçu, Sühan Ayhan
11.00-11.25 Yara Tedavisinde MR Kullanımı - Alberto Piaggesi
11.25-11.50 Yara Tedavisinde Deri Eşdeğerlerinin Kullanımı - Ibby Younis
11.50-12.10 Travmatik, Akut ve Postakut Yaralara Yaklaşım - Mehmet Eryılmaz
12.10-12.30 Pyoderma Gangerenosum; Tanı ve Tedavi - Valentina Dini
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.20 OTURUM 3
Oturum Başkanları: Tuğbay Tuğ, Cengiz Çetin
13.30-13.50 Obezite ve Sellülit ile Birlikte Olan Lenfödemde Yaklaşım - Burcu Çakıt
13.50-14.10 Venöz Ülserlerde Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşımlar - Hakan Uncu
14.10-14.35 Kronik Yarada Ağrıyı Pansuman ile Azaltabilir miyiz? - Valentina Dini
14.35-14.55 Kronik Yarada Eksuda ve Maserasyonu Yönetebilir miyiz? - Nilgün Ertaş
14.55-15.20 Klinik Kanıtlar Eşliğinde Negatif Basınçlı Yara Tedavisi - John Harper
15.20-16.00 Kahve Arası
16.00-17.20 OTURUM 4
Oturum Başkanları: Fırat Bayraktar, Kaya Akan
16.00-16.20 Diyabetik Ayağa Endokrinoloji Yaklaşımı - Hasan İlkova
16.20-16.40 Diyabetik Ayağı Yükten Kurtarma - Mahmut Kalem
16.40-17.00 Diyabetik İskemik Yaralar ve Endovasküler Girişimler - Burçak Gümüş
17.00-17.20 Diyabetik Ayakta Aciller ve Yapılan Hatalar - Bora Yılmaz
17.30-19.00 Sözel Bildiriler Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Erdal Anadol, Mehmet Eryılmaz Oturum Başkanları: İlknur Kepenekçi, Burçak Gümüş
SB1 Deneysel yara iyileşme modelinde intraperitoneal simvastatinin uygulamasının kollajen birikimi ve yara gerilme kuvveti üzerine etkileri
Ömer Arda Çetinkaya, 
Süleyman Utku Çelik, Nesrin Hasırcı, Mehmet Gürel
SB2 İyileşmeyen Yaralarda Unutulmaması Gereken Bir Tanı: Leriche Sendromu
Kamil Yamak, Berrak Karatan
SB3 Periferik Arter Hastalığına Bağlı Ayak Yaralarında Perkütan Angioplastinin Önemi
Mehmet KirişçiEkrem Aksu
SB4 İyileşmeyen Venöz Ülserlerde Yara Yeri Yönetimi
Çağla Çiçek, Emre Güvercin, Gaye Taylan Filinte
SB5 SLE Ve Sjögren Vasküliti Olguları Üzerinden İmmünsupresif Hastalarda Yara Yönetimi Güçlüğü
Yiğithan Yasin Keskin, Esra Çelebi, Volkan Güner, Cemile Sazak, Hakan Uncu
SB6 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Tıbbi Araç İlişkili Basınç Yaralanmaları: Nokta Prevalans Çalışması
Simay Akyüz, Kemal İpek, Muhammet Ceylan, Hatice Ayhan
SB7 Solid Organ Nakilli Hastalarda Görülen Kronik Alt Ekstremite Yaralarının Yönetimi
Burak Özkan, Abbas Albayati, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş
SB8 Sternotomi ve Koroner Bypass Cerrahisi sonrası sekonder doku defektlerinde Bilateral Pediküllü Pectoralis Major Kas Flebi uygulamalarımız;
Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç
SB9 İnaktif Formdaki Trombositten Zengin Plazmanın’nın Deri Flebi Yaşayabilirliği Üzerinde Etkisi
Erkan Orhan, Bülent Erdoğan
SB10 İnguinal herni hastalarında laparoskopik ve açık cerrahinin postoperatif yara enfeksiyonu gelişimi üzerine etkisi
Yılmaz Güler, Serkan Şengül
SB11 Yeni kurulan Kronik Yara Ünitemizin birinci yılının değerlendirmesi
Mevlüt Recep Pekcici, Bahadır Osman Bozkırlı, Süheyla Aydoğmuş, Burcu Duyur Çakıt, Enes Cebeci, Can Ersak, Mehmet Ali Akkuş
SB12 Diabetik ayak yaralarında epidermal büyüme faktörünün yara iyileşmesindeki etkinliği:Klinik deneyimiz
Feyzi Kurt
SB13 DİYABETİK AYAK ÜLSERLERİNDE rhEGF (rekombinant insan epidermal büyüme faktörü) VE VAC BİRLİKTELİĞİ
Yunus Gürbüz, Fatma Bilgen, Mehmet Bekerecioğlu
SB14 Diyabetik ayak yarası monosit sayısı/ yüksek dansiteli lipoprotein düzeyi oranına etkisi
İrfan Karahan, Taner Sarak, Aydın Çifci
SB15 İleri Evre Diyabetik Ayak Ülserlerindeki Deneyimlerimiz
Recep Anlatıcı
SB16 Diyabetik ayak hastalarının retrospektif analizi
Rana Kapukaya
SB17 Diyabetik Ayak Kişisel Bakım Sistemi (m-DAKBAS) ile Hasta Eğitimi ve Takibi -Smartphone/Akıllı Telefon Uygulaması
Meryem Kılıç, Ayişe Karadağ
SB18 Türkiye’de Diyabetli Erişkin Bireylerin Ayak Bakımı Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışları: Gözlemsel Araştırmaların Sistematik İncelemesi
Hatice Ayhan, Simay Akyüz, Kerim Bora Yılmaz, Hikmet Erhan Güven
SB19 Diyabetik Ayakta Hasta ve Yakını Eğitimi
Elif Ebru Özer, Sema Aktolga, Ahmet Deniz Uçar
SB20 Diyabetik Ayak Ülseri Nedeniyle Tedavi Edilen Hastada Yassı Hücreli Karsinom Tanısı İle Amputasyon (Video Sunumu)
Alperen İrşat Keskin, Işıl Petmez, Cemile Sazak, Hakan Uncu
SB21 Diyabetik ve Kronik Yara Zeminindeki Alt Ekstremite Amputasyonlarında Güdük Sorunlarını ve Tedavi Yaklaşımlarımız
Zeki Tasdemir
SB22 Diabetin gözardı edilen mortal bir komplikasyonu: Diabetik el enfeksiyonuna sekonder nekrotizan fasiitler
Emre Güvercin, Çağla Amutkan Çiçek, Murat Yaman, Ali Cem Akpınar, Gaye Taylan Filinte
19.00-20.30 Akşam Yemeği
20.30-21.30 KONFERANS
  Kalp Yaraları İyileşmez - Dikmen  Arıbal
14 Aralık 2019, Cumartesi (3. Gün)
09.00-10.25 OTURUM 5
Oturum Başkanları: Semih Baskan, Hakan Kınık
09.00-09.20 Kronik Yaralarda Mikrobiyoloğun Rolü - Sebahat Aksaray
09.20-09.40 Kronik Yarada Biyofilm ve Sistemik Antibiyotik Kullanımı - Meltem Taşbakan
09.40-10.00 Kronik Yara ve Osteomyelit - Kaya Akan
10.00-10.25 Yara Tedavisinde Ortopedik Cerrahi ve Amputasyonlar - Hakan Kınık
10:25-11:00 Kahve Arası
11.00-12.30 OTURUM 6
Oturum Başkanları: Dikmen Arıbal, Hakan Uncu
11.00-11.25 Diyabetik Ayakta Mevcut Durum ve Gelecekteki Beklentiler - Alberto Piaggesi
11.25-11.45 Ateşli Silah ve Patlayıcılar ile Oluşan Yaralar - Tahir Özer
11.45-12.30 KONFERANS
  Yanıklı Hasta ve Tedavisi - Mehmet Haberal
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13.30-15.20 OTURUM 7
Oturum Başkanları: Erdal Anadol, Tahir Özer
13.30-13.55 Nekrotizan Fasiitis; Evreleme, Tanı ve Tedavi - Franco Bassetto
13.55-14.20 Kapalı İnsizyonlarda Negatif Basınç Tedavisi - John Harper
14.20-14.40 Önemli Bir Yara; Açık Abdomen - Cihangir Akyol
14.40-15.00 Stomada Yapılan Hatalar ve Komplikasyonlar - Ekrem Ünal
15.00-15.20 Peristomal Komplikasyonların Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar - Ayişe Karadağ
15.20-15.50 Kahve Arası
15.50-18.00 OTURUM 8
Oturum Başkanları: Mustafa Deveci,  Nilgün Ertaş
15.50-16.10 Hangi Yaraya Hangi Ürün ? - Tuğbay Tuğ
16.10-16.30 Hangi Yaraya Negatif Basınçlı Tedavi ? - Cengiz Çetin
16.30-16.50 Hangi Yaraya Hangi Rekonstrüksiyon ? - Sühan Ayhan
16.50-17.15 Skarın Önlenmesi ve Tedavisi İçin Hangi Uygulamalar? - Franco Bassetto
17.15-18.00 Bizler Nasıl Yapıyoruz? - Yara Hemşireleri
18.00-19.30 Sözel Bildiriler Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Dicle Güç, Erhan Güven Oturum Başkanları: Ekrem Ünal, Cem Aydoğan
SB23 Kronik Yara Enfeksiyonu Kültür Sonuçlarının Q Skorlama Sistemine Göre Değerlendirilmesi
Derya Bayırlı Turan
SB24 Kliniğimizde Görülen Enfeksiyon Oranları, Önlemleri ve Direnç Oranlarının Yıllara Göre Analizi
Yunus Gürbüz, Fatma Bilgen, Alper Ural, Mehmet Bekerecioğlı, Şermin İnal, Selma Ateş
SB25 Akut İnme Hastalarında Basınç Yarası Gelişiminin İncelenmesi
Ayper Önal Alkan, Esma Esin Derin Çiçek, Nihan Parasız, Yılmaz Önal
SB26 Evrelendirilemeyen bası yaralarında hidro-cerrahi yöntemle debridman uygulamalarımız
Ozan Barış Namdaroğlu
SB27 Sakral açık yara onarımında çoklu perforatörlü SGAP flep kullanımı
Burak Ersen
SB28 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Son 6 Ayda Görülen Yaraların Demografik Özellikleri
Semra Kurhan, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Melekber Çavuş Özkan, Özhan Bekir Çelebiler
SB29 Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, plastik, rekonstruktif ve estetik cerrahi tarafından 1 yıl süre ile takip edilen 70 yaş üstü basınç yaralı hastaların klinik özellikleri ve yara durumları ile ilgili retrospektif bir çalışma
Anvar Ahmedov, Yeşim Ahmedov, Burcu Özdemir
SB30 Bası Yaralarının Yönetiminde Palyatif Bakım Servisi Tecrübelerimiz
Taner Kıvılcım, Engin Sarıgöz, Günay Tezcan, Mazhar Semih Baskan
SB31 Palyatif Bakım Servisinde Yatan Hastalarda Bası Yarası ve Risk Faktörleri
Hülya Bulut, Derya Demirkol Sakar, Selda Akyol
SB32 Hemşirelerin basınç ülseri önleme konusunda bilgi düzeylerinin araştırılması
Sevil Alkan Çeviker, Mustafa Yılmaz, Canan Bulut Ayaz, Serpil Oğuz Mızrakçı, Emine Kübra Dindar Demiray
SB33 Yara Bakım Ünitesindeki Bası Yarası Eğitiminin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Selda Akyol, Hülya Bulut, Derya Demirkol Sakar
SB34 Kartal Yanık ve Yara Merkezi Polikliğine Gelen Kimyasal Yanıkların Araştırılması
Mine Seyyah, Selma Hoşoğlu Demirkaya, Neşe Muşlu Anar, Hesna Çevik, Sema Yüksel, Filiz Eker, Hürriyet Erdem, Gaye Filinte
SB35 Haşlanma Yanığına Maruz Kalmış Hastalarda İlk Yardım Metodları ve Klinik Sonuçları
Cem Aydoğan, Aylin Günay, Kübra Topuk, Mehmet Haberal
SB36 Baş-Boyun Yanıkları Sonrası Erken ve Geç Dönem Fraksiyone Lazer Uygulamalarının, Skar Modülasyonu ve Kozmetik Sonuçlara Etkisi
Mehmet Bozkurt, Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç
SB37 Yumuşak doku sarkomlarının eksizyonu sonrası negatif basınçlı kapama sistemlerinin kullanımı
Ogün Erşen, Ali Ekrem Ünal
SB38 Modifiye Radikal Mastektomi sonrası İnatçı Seroma Olgularında Negatif Basınçlı Kapama ile Tedavi
Kerim Bora Yılmaz, Müjdat Turan, Melih Akıncı, Mehmet Saydam, Serhat Tokgöz, Cem Azılı, Sümeyra Güler, Hikmet Erhan Güven, Mehmet Ali Gülçelik
SB39 Ostomi Kenarında Yara Ayrışması Nedeniyle Negatif Basınçlı Yara Tedavisi Uyguladığımız Hastaların Sonuçları
İsmail Ahmet Bilgin
SB40 Stoma ve Yara Bakım Merkezimizde Üç Yıllık Deneyimlerimiz
Nazife Şıvgın, Emine Sezgünsay, Muhammet Ceylan, Kemal İpek, Mustafa Melih Canlı, Doğan Alhan, Mustafa Deveci
SB41 Stoma ve Yara Bakım Hemşirelerinin Alanda Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri
Vildan Çakar, Ayişe Karadağ
SB42 Fournier Gangreni Olgularında Kolostomiden Korunma da Fekal Yönetim Sisteminin Etkinliği
Müjdat Turan, Turgay Sayın, Mehmet Saydam, Muharrem Öztaş, Hülya Yağcıoğlu, Simay Akyüz, Melih Akıncı, Hikmet Erhan Güven, Kerim Bora Yılmaz
SB43 Fournıer Gangreninde Yara Bakımı Ve Defektlerinde Kullanılan Onarım Seçenekleri
Mehmet Akbalık, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
SB44 Fournier gangreni Sonrası Doku Defekti Onarımlarında 5 Yıllık Klinik Deneyimimiz;
Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç
19:30-21:00 Akşam Yemeği
15 Aralık 2019, Pazar (4. Gün)
09.00-10.20 OTURUM 9
Oturum Başkanları: Rıdvan Alaca, Arda Demirkan
09.00-09.20 Kronik Yara ve İmmün Regülasyon - Dicle Güç
09.20-09.40 Oksijen Esaslı Tedaviler - Kemal Şimşek
09.40-10.00 Büyüme Faktörleri ve Kök Hücre Tedavileri - Gaye Filinte
10.00-10.20 Cerrahi Sonrası İyileşmeyen Yaralar - Ali Barutçu
10.20-10.50 Kahve Arası
10.50-11.50 OTURUM 10
Oturum Başkanları: Ahmet Demir, Hatice Ayhan
10.50-11.10 Bası Ülserlerinin Oluşumu, Riskler, Kılavuzlar - Mustafa Deveci
11.10-11.30 Bası Ülserlerini Önleme ve Korunma - Rıdvan Alaca
11.30-11.50 Bası Ülserlerinde Tedavi ve Komplikasyonlar - Ramazan Kahveci
12.00-13.00 OTURUM 11
Oturum Başkanları: Semih Baskan, Hasan İlkova
12.00-12.20 Diyabetik Ayağı Önleme ve Hasta Eğitimi - Fırat Bayraktar
12.20-12.40 Podoloğun Görevi Nerede Başlar, Nerede Biter? - Derya Çoban
12.40-13.00 Kronik Yarası Olan Hastaya Psikososyal Destek - Vesile Şentürk
13:00 Kapanış