Kalan Süre

 • GÜN
 • SAAT
 • DAKİKA
 • SANİYE
 • Önemli Tarihler

  • 12 Ara 2019 Kongre başlangıç tarihi
  • 13 Eyl 2019 Erken kayıtlar için son tarih

  BİLİMSEL PROGRAM


  12 Aralık 2019, Perşembe (1. Gün)
  13.00-18.00 Kayıt
  13.15-14.00 KURS 1:  Debritman
  14.15-15.00 KURS 2: Kompresyon Bandaj Uygulamaları
  15.15-16.15 KURS 3: Negatif Basınçlı Pansuman Uygulamaları
  16.30-17.00 KURS 4: İntralezyoner Büyüme Faktör Uygulaması
  17.15-18.00 KURS 5: Yükten Kurtarıcı Alçı Uygulamaları
  18.15-19.00 Açılış Töreni
  19.00-19.30 Konferans: İstanbul İlinde Kronik Yara Organizasyonu Uygulamalarımız
  19.30-21.00 Akşam Yemeği
  13 Aralık 2019, Cuma (2. Gün)
  09.00-09.20 Yara İyileşmesi ve Etkileyen Faktörler
  09.20-09.40 Kronik Yarada Debridman Yöntemleri
  09.40-10.00 Yaranın Temizlenmesi ve Antiseptikler
  10.00-10.20 Eksuda ve Maserasyonu Tanımak ve Yönetmek
  10.20-10.50 Kahve Arası
  10.50-11.10 Obezite ve Sellülit ile Birlikte Olan Lenfödemde Yaklaşım
  11.10-11.30 Venöz Ülserlerde Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşımlar
  11.30-11.55 Kronik Yarada Ağrıyı Pansuman ile Azaltabilir miyiz?
  11.55-12.20 Kronik Yarada Skarın Önlenmesi ve Tedavisi
  12.20-13.30 Öğle Yemeği
  13.30-13.55 Klinik Kanıtlar Eşliğinde Negatif Basınçlı Yara Tedavisi
  13.55-14.20 Yara Tedavisinde MR  Kullanımı
  14.20-15.00 Yanıklı Hasta ve Yara Tedavisi
  15.00-15.25 Deri Eşdeğerleri
  15.25-16.00 Kahve Arası
  16.00-16.20 Diyabetik Ayağa Endokrinoloji Yaklaşımı
  16.20-16.40 Diyabetik Ayağı Yükten Kurtarma
  16.40-17.00 Diyabetik İskemik Yaralar ve Endovasküler Girişimler
  17.00-17.20 Diyabetik Ayakta Aciller ve Yapılan Hatalar
  17.30-19.00 Sözel Bildiriler
  19.00-20.30 Akşam Yemeği
  20.30-21.30 Konferans
  14 Aralık 2019, Cumartesi (3. Gün)
  09.00-09.20 Kronik Yaralarda Mikrobiyoloğun Rolü
  09.20-09.40 Kronik Yarada Biyofilm ve Sistemik Antibiyotik Kullanımı
  09.40-10.00 Kronik Yara ve Osteomyelit
  10.00-10.25 Pyoderma Gangerenosum; Tanı ve Tedavi
  10:25-10:50 Kahve Arası
  10:50-11:10 Travmatik, Akut ve Postakut Yaralara Yaklaşım
  11.10-11.30 Ateşli Silah ve Patlayıcılar ile Oluşan Yaralar
  11.30-11.55 Ekstremiteyi Kurtarmak
  11.55-12.20 Diyabetik Ayakta Mevcut Durum ve Beklentilerimiz
  12:20-13:30 Öğle Yemeği
  13.30-13.55 Nekrotizan Fasiitis; Evreleme, Tanı ve Tedavi
  13.55-14.20 Kapalı İnsizyonlarda Negatif Basınç Tedavisi
  14.20-14.40 Önemli Bir Yara; Açık Abdomen
  14.40-15.00 Stomada Yapılan Hatalar ve Komplikasyonlar
  15.00-15.20 Peristomal Cilt Komplikasyonlarının Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
  15.20-15.50 Kahve Arası
  15.50-16.10 Hangi Yaraya Hangi Ürün ?
  16.10-16.30 Hangi Yaraya Negatif Basınçlı Tedavi?
  16.30-16.50 Hangi Yaraya Hangi Rekonstrüksiyon?
  16.50-17.30 Bizler Nasıl Yapıyoruz?
  17.40-19.10 Sözel Bildiriler
  19:30-21:00 Akşam Yemeği
  15 Aralık 2019, Pazar (4. Gün)
  09.00-09.20 Kronik Yara ve İmmün Regülasyon
  09.20-09.40 Oksijen Esaslı Tedaviler
  09.40-10.00 Büyüme Faktörleri ve Kök Hücre Tedavileri
  10.00-10.20 Cerrahi Sonrası İyileşmeyen Yaralar
  10.20-10.40 Kahve Arası
  10.40-11.00 Bası Ülserlerinin Oluşumu, Riskler, Kılavuzlar
  11.00-11.20 Bası Ülserlerini Önleme ve Korunma
  11.20-11.40 Bası Ülserlerinde Tedavi ve Komplikasyonlar
  11.50-12.10 Diyabetik Ayağı Önleme ve Hasta Eğitimi
  12.10-12.30 Diyabetik Ayakta Podologun Görevi Nerede Başlar Nerede Biter?
  12.30-12.50 Kronik Yarası Olan Hastaya Psikososyal Destek
  13:00 Kapanış